KVALITET FÖR INDUSTRIN

VÅR VERKSAMHET

FÖR INDUSTRIN

Industrirör

Stålkonstruktioner

Industriservice

Kvalitetspolicy

ANNAN VERKSAMHET

Skydd för idrottsplatsernas tillbehör

Vi strävar efter ett fungerande samarbete mellan våra kunder och oss samt långvarigt utvecklande av verksamheten.

Vår fördel har alltid varit service – vi hjälper till även under helgen!

Våra leverantörer levererar de vanligaste materialerna till och med under natten.

KVALITETSPOLICY

Positiv inställning skapar bra kvalitet!

Vi strävar efter ett fungerande samarbete mellan våra kunder och oss samt långvarigt utvecklande av verksamheten. Vi sköter arbete noggrannt och försöker hela tiden förnya och utveckla vår verksamhet både kvalitetsmässigt och produktivitetsmässigt. Grunden för bra kvalitet ligger i hela personalens positiva inställning till arbete och kunder.

Våra målsättningar för kvalitet riktar sig in på produktivitet, ständigt förbättrande av kvalitet, kundrelationer och välmående av vår personal.

Inom daglig verksamhet försöker vi nå våra mälsättningar på följande sätt:

Vi fungerar tilltänkt och förebyggande, använder resurserna effektivt och utvecklar aktivt vår verksamhet i samarbete med  våra kunder och vår personal. Utvecklingen av produktiviteten följer vi genom nyckeltalen.

Positiv inställning till kunderna; vi svarar alltid till alla kunder som tar kontakt. Vi sköter saker fullt ut och säkerställer med aktivt kontakt att kunden vet säkert om t.ex möjliga förändringar i schemat samt när arbetet blir färdigt.

Verksamheten administreras, genomförs, mäts, kontrolleras och utvecklas utifrån vår kvalitetspolicy. De viktigaste mätaren av kvalitet är kostnadseffektivitet, nöjda kunder och personalens belåtenhet.

KVALITETSKRITERIER

ISO 3834-2

Vi följer kvalitetsstandard 
ISO 3834-2, certifiering på gång.

ISO 9001:2015

Torsteel Oy följer ISO 9001:2015
kvalitetsstandard.

ISO 14001:2015

Torsteel Oy följer ISO 14001:2015 miljöstandard.

SFS-EN ISO 9606-1

Alla våra svetsare är kvalificerade enligt SFS-EN ISO 9606-1 standard.

Kontakta oss

Vi svarar alltid till alla kunder som tar kontakt!

Torsteel Oy

Administration:
Mekaanikonkatu 2, FI-95450 TORNIO
puh. +358 400 975425

info@torsteel.fi
www.torsteelfi

Kontakta oss!

TORSTEEL OY
Mekaanikonkatu 2, FI-95450 Tornio


info@torsteel.fi


+358 400 975425